(blive) dårlig

(blive) dårlig
off

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Danish grammar — This article is part of the series on: Danish language Use: Alphabet Phonology Grammar Other topics …   Wikipedia

  • § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig — (1) MÅDESADVERBIALER Adverbialer der er dannet af adjektiver på ig eller lig, tilføjer t når de betegner den måde noget forholder sig på eller foregår på (jf. § 37. Betydningsforskel mellem t adverbialer og rene adverbier): Lyset bevægede sig… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”